மென்பொருள் கற்க உதவும் தளங்கள்

வரைப்படம் மென்பொருள்களான‌ போட்டாசாப், கோரல்டிரா, ஃப்ளாஷ், வடிவமைத்தலை சேர்ந்த பல மென்பொருள்களில் பாடங்களை ஆன்லைன்லில் கற்க உதவும் மற்றும் விளக்கங்கள்  உதாரணங்கள் என எல்லா வகையிலும் நிவர்த்தி செய்ய கீழுள்ள அனைத்து தளங்களும் உங்களுக்கு உதவும் அவைகள் :

GRAPHICS TUTORIAL SITES:

http://www.tutorialoutpost.com/
http://www.photoshoplab.com/
http://www.newtutorials.com/
http://www.grafx-design.com/
http://www.tutorialized.com/
http://www.web-source.net/
http://www.pixeldigest.com/
http://www.pixel2life.com/
http://www.invano.com/


About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: